Marktleider nexuzhealth schakelt een versnelling hoger. “Met ons platform zetten we de patiënt centraal in de geneeskundige zorg”

08/05/2019

Nexuzhealth is vandaag in Vlaanderen marktleider in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Inmiddels gebruiken 29 Vlaamse zorginstellingen het systeem om patiëntengegevens bij te houden, goed voor 45 procent van de Vlaamse ziekenhuisbedden. Ook de patiënten vinden de weg naar nexuzhealth: zo’n 30 000 patiënten gebruiken het dossier al in hun contacten met hun zorgteam, hetzij via de computer of via de smartphone.

Maar de visie van nexuzhealth reikt veel verder. Gertie Delande, CEO: “We zien nexuzhealth als een schakel in de geïntegreerde zorg van de toekomst: met de patiënt in het centrum, omringd door zorgverleners naar zijn of haar keuze - én met naadloze communicatie tussen de verschillende zorgverleners.”

Vandaar de ambitieuze roadmap die nexuzhealth plant: zo staat ondermeer een uitbreiding richting huisartsen en thuisverpleging in de stellingen, en zelfs functionaliteiten om patiënten op te volgen en te begeleiden vanop afstand.

De patiënt centraal

Door de vooruitgang van de medische technologie worden mensen steeds ouder. Ernstige ziektes worden nu steeds vaker chronische aandoeningen met een goede prognose maar met een nood aan permanente zorg. Daardoor is het zorgtraject van de patiënt complexer en persoonlijker geworden. Dat vraagt om een betere wisselwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleging.

“Samenwerken is de toekomst,” aldus Dr. Yves Breysem, algemeen directeur Jessa Ziekenhuis. “Ons ziekenhuis zal er binnen tien jaar niet meer hetzelfde uitzien als vandaag.”

Het vereist op zijn beurt een patiëntendossier dat de muren van het ziekenhuis overstijgt.

Prof. dr. Bart Van den Bosch, CTO nexuzhealth: “Elke zorgverlener moet op elk moment over de juiste informatie kunnen beschikken. Patiënten willen niet elke keer opnieuw hun verhaal doen, en verwachten dat hun zorgverlener op de hoogte is van hun medisch dossier. We ontwikkelen nexuzhealth daarom als een platform waar elke patiënt één elektronisch patiëntendossier heeft, dat toegankelijk is voor al zijn of haar zorgverleners - de medische staf van het ziekenhuis, maar ook de huisarts en de thuisverpleging.”

Onderzoeken en resultaten uit het ziekenhuis zijn voor een huisarts net zo toegankelijk als voor diegene die ze zelf uitgevoerd heeft. Als de patiënt daartoe zijn toestemming geeft, kunnen ook huisartsen en artsen uit niet-aangesloten ziekenhuizen toegang krijgen tot zijn dossier via het beveiligde web-portaal mynexuzhealthpro.be.

De patiënt als regisseur

Door alle informatie op één plaats te verzamelen verbetert de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Het vergroot de transparantie naar de patiënt. Die is vandaag immers mondig en wil geïnformeerd blijven, ook over zijn medische toestand.

Dr. Serge Vanderschueren, Medisch Directeur van AZ Groeninge, ziet transparantie ook als een middel om de kwaliteit van de zorg te verhogen. “De overheid moedigt aan dat patiënten de regie van hun zorg in handen nemen. Door ze een directe inzage te geven kunnen we ze nauwer betrekken bij hun behandeling. We zijn er ook van overtuigd dat het een positief effect zal hebben op de kwaliteit van de verslaglegging.”

Nexuzhealth gaat verder dan de filosofie van de “hubs” die door de overheid geboden worden en biedt naast ongestructureerde documenten ook gestructureerde gezondheidsinformatie waarbij zorgverleners samenwerken in één gedeeld dossier.

Dat dossier bevat informatie over medicatie en afspraken met het zorgteam, maar ook verslagen en medische beeldvorming. Het biedt patiënten ook een praktische manier om beveiligd te communiceren met hun ziekenhuis, en bij sommige ziekenhuizen kan je zelfs al afspraken maken via het systeem.

Zoals een patiënt het verwoordt: “Dankzij de gratis mynexuzhealth app kan ik het patiëntendossier van mezelf en mijn kinderen raadplegen. Waar ik ook ben, kan ik via mijn smartphone alle medische gegevens inkijken en indien nodig met mijn huisarts bespreken. Zo heb ik meer controle over mijn gezondheid.”

De zorg van morgen: kortbij, vanop afstand

Wie spreekt over kwaliteitsstrategieën van morgen, kan niet voorbij de concepten PROM en PREM - of patient reported outcome measures (PROM) en patient reported experience measures (PREM), aldus prof. dr. Wim Robberecht, CEO UZ Leuven.

Prof. dr. Wim Robberecht: “De maatstaf voor kwaliteit van de gezondheidszorg wordt in toenemende mate bepaald in samenspraak met de patiënt. Het is niet langer enkel de arts die bepaalt of een ingreep of behandeling succesvol is. De evaluatie door de patiënt zelf krijgt hierin meer en meer gewicht. Voelt hij of zij zich genezen? Die omwenteling vereist dat de zorgverlener de tools krijgt om de toestand van de patiënt - en diens beleving - rechtstreeks te bevragen.”

Dat is meteen het sluitstuk van de visie van nexuzhealth, waarin het platform niet enkel de patiënt en het zorgteam informeert, maar effectief gebruikt wordt als tool binnen het zorgtraject.

Zo kunnen artsen vandaag al aan hun patiënten vragen om in mynexuzhealth dagboeken bij te houden voor verschillende chronische aandoeningen. Die informatie wordt in realtime toegevoegd aan het medische dossier. Zo kan de zorgverlener de patiënt opvolgen zonder dat de patiënt zich moet verplaatsen of resultaten moet doorbellen naar zijn zorgteam.

Gertie Delande, CEO nexuzhealth: “Op deze manier blijft de patiënt nauwgezet opgevolgd, maar vanop afstand. Ook de eerste testen met teleconsultatie zijn onlangs gestart, waarbij de patiënt en zijn bestaande zorgverlener via videoverbinding contact hebben. Zeker voor chronische patiënten biedt dat veel mogelijkheden. We zien dat voor alle duidelijkheid niet als een vervanging voor een consultatie, maar als aanvulling.”

Een logische volgende stap is dat de patiënt continu wordt opgevolgd met zogenaamde wearables, medische toestellen die tientallen parameters monitoren. Vandaag kennen we wearables vooral in hun “consumentenversie” zoals Fitbit, Apple Watch en Google Gear. In medische varianten zijn ze bruikbaar om patiënten permanent te monitoren, met het oog op preventie en sneller ingrijpen in geval van nood.

Nexuzhealth onderzoekt vandaag al met enkele partners hoe informatie van medische wearables rechtstreeks en op een betrouwbare manier naar het medische dossier kan vloeien.

Gertie Delande, CEO nexuzhealth: “Ons doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor patiënten, door de informatie-uitwisseling binnen het zorgteam zo vlot mogelijk te maken. Dat is een flinke ambitie. De kwaliteitsvolle en toegankelijke zorgverlening in Vlaanderen maakt het echter de ideale plek om dit te realiseren. Daarom geloven we er in dat we ons doel kunnen bereiken.”

artikel_de tijd.jpg

Publireportage verschenen in De Tijd 8 mei 2019