nexuzhealth

patient arts kwsNexuzhealth werd opgericht in 2016 door UZ Leuven en Cegeka. De basis van deze samenwerking is het bestaande elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD-pakket KWS is een resultaat van jarenlange ontwikkeling en opgedane kennis in UZ Leuven en zijn partnerinstellingen. Ook Cegeka brengt 20 jaar ervaring in met healthcare-oplossingen die momenteel gebruikt worden door verschillende Vlaamse ziekenhuizen. Die ervaring in combinatie met Cegeka’s technologische knowhow vormen de ingrediënten voor een succesvolle toekomst.

Nexuzhealth wil de kwaliteit van de zorg voor een patiënt vergroten door de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen op een transparante en eenduidige manier aan te bieden. Een geïntegreerde aanpak binnen en tussen ziekenhuizen zorgt ervoor dat:

  • alle disciplines bijdragen aan hetzelfde patiëntendossier;
  • er één dossier per patiënt bestaat over ziekenhuizen heen voor alle types zorgverleners;
  • informatie door de verschillende instellingen op dezelfde wijze geïnterpreteerd wordt;
  • kennis over ziekenhuizen heen gedeeld wordt.

Nexuzhealth is van mening dat dit de enige juiste richting is om de kwaliteit in de zorgsector tot een hoger niveau te brengen.