Aanvraag koppeling eID aan RIZIV nummer

Om als arts via eID in te loggen dient er aan twee voorwaarden voldaan te zijn:

  • U dient als arts gekend te zijn in nexuz 
  • Uw eID dient gekoppeld te zijn aan uw RIZIV nummer
Praktijk adres
Image CAPTCHA
Geef de tekens van bovenstaande prent in.