Aanvraag aansluiting mynexuzhealthpro

Enkel wanneer u een therapeutische relatie hebt met de patiënt (vb. als huisarts), kunt u toegang aanvragen.

Als arbeidsgeneesheer, controlearts, een arts bij het ziekenfonds of voor een verzekeraar, hebt u geen toegang tot het patiëntendossier.
Bent u lid van een groepspraktijk, bezorg ons dan dit ingevuld document. Zo kunnen alle artsen met mynexuzhealthpro-toegang van dezelfde praktijk elkaars patiënten opvolgen.

Praktijkadres indien verschillend van domicilieadres
8 + 2 =
Reken deze som uit en geef het resultaat. Bijvoorbeeld voor 1+3, geef je 4.